Niech serce Twe Niepokalane zmieni świat...

                  

Maryja, ukazują to dzieje Polski, była zawsze obecna w życiu narodu , jako najlepsza Matka i Opiekunka. Wielkie dzieła uczynione przez Nią zarówno w wymiarze osobowym jak i wspólnotowym, rodzą wdzięczność i uwielbienie dla Królowej Polski. Polacy z radością pielgrzymują do licznych sanktuariów Matki Bożej , znajdujących się w Ojczyźnie. Ona sama odwiedza rodziny w znaku świętego Wizerunku. Głębokie jest przywiązanie Ludu Bożego do Niepokalanej Dziewicy. Wybitni przewodnicy i święci Kościoła w Polsce: Św. Maksymilian Kolbe, Św. Faustyna Kowalska, błogosławiony Jan Paweł II, Prymas Tysiąclecia  Stefan Kardynał Wyszyński, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki – zawierzyli Jej całkowicie swoje powołanie i misję apostolską.

- Jakie miejsce zajmuje Matka Najświętsza w naszym życiu małżeńskim i rodzinnym?

- Czy potrafimy wsłuchać się w Jej głos, zawierzyć i naśladować?

Te i inne pytania towarzyszyły nam w chwili wyjazdu do Zakopanego na rekolekcje tematyczne: „Niech serce Twe Niepokalane zmieni świat...”, zorganizowane przez Kościół Domowy diecezji częstochowskiej. Przez cały tydzień od 1 do 7 sierpnia 2011 r. mieliśmy okazję przebywać w bliskości Matki Bożej na Krzeptówkach, prowadzeni przez Krzyż na Giewoncie i Jezusa Miłosiernego, zapraszającego każdego dnia do Kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Maryja wiele razy zapraszała nas do miejsc, w których mieszka. Zazwyczaj odwiedzaliśmy Ją ze swoimi dziećmi na Jasnej Górze lub w Licheniu, aby modlić się o potrzebne nam łaski. Duże znaczenie dla małżeństwa miały rekolekcje oazowe II stopnia Kościoła Domowego, które przeżywaliśmy w Gietrzwałdzie na Świętej Warmii, gdzie Matka Boża objawiła się w 1877 r.

Teraz, przebywając w Zakopanem uczestniczyliśmy w rekolekcjach, których temat był jakby przygotowany i skierowany bezpośrednio do nas.

Przede wszystkim orędzie z Fatimy zabrzmiało głośno w naszych uszach i zapisane zostało mocno w naszych sercach. Zrozumieliśmy, że Matka Najświętsza posłana na ziemię przez Boga pragnie jak najwięcej ludzi ratować przed piekłem i wprowadzić do Królestwa Bożego. Usłyszeliśmy Jej wezwania i prośby, by codziennie odmawiać różaniec, przyjmować cierpienia i ofiarować je Bogu jako zadośćuczynienie za grzechy, a także połączyć nasze serca z Niepokalanym Sercem Maryi poprzez Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca.

Dlaczego takie wezwania?

Ponieważ mamy obowiązek troszczyć się nie tylko o swoje życie wieczne, ale również pomagać innym w ich drodze do nieba. Przewodniczką jest nam Niepokalana, która doskonale wypełnia wolę Bożą, Matka Syna Bożego i Matka Kościoła. Ją powinniśmy naśladować! Służebnica Pańska zapewnia, że ludzi, którzy są gotowi ofiarować się za grzeszników Bóg nie pozostawia bez swojej pomocy. Im więcej zsyła cierpień, tym bardziej obdarza pokojem i radością. „Będziecie więc bardzo cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą mocą” - mówi Maryja Matka do wszystkich swoich dzieci.

Niepokalane Serce Maryi wskazało nam podczas tych rekolekcji na potrzebę oczyszczenia, pokuty i przemiany życia. Dzięki Duchowi Świętemu udało się nam odpowiedzieć na apel Naszej Matki zachęcający do dobrej spowiedzi, tzn spowiedzi generalnej. A słysząc Jej głos dzisiaj, wołający każdego dnia o odmawianie różańca i składanie ofiar, odpowiadamy: Muszę być Twoim pomocnikiem, Maryjo!

Ela i Janek Jarota