Rekolekcje w Kleszczowie

Świadectwa 
Świadectwo z rekolekcji w Kleszczowie

   W dniach 21-22.01.2006 r. cała moja rodzina uczestniczyła w rekolekcjach Domowego Kościoła rejonu radomszczańskiego, które odbyły się w Kleszczowie. Na dworze panował natarczywy mróz -23°C, ale w naszych sercach było ciepło i pełne radości oczekiwanie na spotkanie z Bogiem. Tematem rekolekcji była "Eucharystia w życiu rodzinnym". W atmosferze przeżywania spotkania z Chrystusem w Eucharystii wprowadził nas ks. Adam Hrabia oraz była para diecezjalna z Częstochowy Anastazja i Andrzej Filipscy.
        Rekolekcje uświadomiły nam, jak ważne jest nie tylko świadome i głębokie uczestnictwo w Ofierze eucharystycznej, ale ważne jest również przygotowanie się do niej. Ksiądz moderator starał się nam przybliżyć znaczenie poszczególnych obrzędów Mszy św., znaków, gestów i słów. Ukazywał ich głęboki sens, aby uwrażliwić nas na wsłuchiwanie się w słowa kapłana sprawującego Msze Świętą. Ksiądz Adam mówił nam, jak głęboko powinniśmy przeżywać nasze uczestnictwo w Eucharystii na przykładzie mistycznych doświadczeń Cataliny Rivas - boliwijskiej stygmatyczki. Ten tekst "Eucharystia na nowo odkryta" stał się dla nas prawdziwym odkryciem misterium Mszy Świętej.
Staramy się codziennie uczestniczyć w Eucharystii, ale nasz udział w Ofierze Chrystusa uległ pogłębieniu. Pragniemy na wzór Cataliny świadomie i uważnie uczestniczyć w Liturgii słowa i Liturgii eucharystycznej. Przygotowujemy się przed Mszą Świętą, abyśmy mogli w niej godnie brać udział. Prosimy Ducha Świętego, aby oczyścił nasze serca od wpływów tego świata i otworzył je na słuchanie Słowa Bożego i jego wypełnianie w naszym życiu rodzinnym. W czasie Mszy Świętej składamy Panu Bogu ofiarę z naszego życia małżeńskiego i rodzinnego i prosimy, aby nas przemieniał. Kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, adorujemy Pana Jezusa obecnego w Hostii Świętej, wyrażamy Mu naszą wdzięczność za ten wielki dar, jaki nam ofiarował i w którym pozostał z nami do końca świata.
Zdajemy sobie sprawę, jak wielkie znaczenie ma nasza modlitwa w czasie Mszy Świętej za dusze w czyśćcu cierpiące. Zwracamy uwagę na staranność i szacunek w wykonywaniu znaku krzyża. Zostajemy na chwilę po Mszy Świętej, aby cieszyć się obecnością Pana Jezusa w naszych duszach i zapraszamy Go do uczestnictwa w naszym życiu rodzinnym. Staramy się, aby dar Eucharystii przyniósł owoce nawrócenia w nas samych i abyśmy potrafili dzielić się miłością z innymi. Owocem tych rekolekcji jest większa ufność jaką pokładamy w Bogu, który prowadzi nas przez życie według swojego Bożego planu zbawienia.
        Myślę, że mamy w naszych sercach więcej dobroci, pokoju i miłosierdzia, które możemy ofiarować innym ludziom. Dziękujemy Panu Bogu także za dar poczucia głębokiej więzi i wspólnoty w naszym spotkaniu rekolekcyjnym.
        Nasze rekolekcje zakończyły się dziękczynieniem złożonym Panu Bogu we Mszy Świętej, którą sprawował nasz moderato ks. dam Hrabia. Jesteśmy wdzięczni za dar tych rekolekcji, które umocniły w nas nadzieje i poczucie przyjaźni i wspólnoty w Ruchu Domowego Kościoła.         Odkryliśmy piękno i moc Eucharystii i staramy się, aby była ona w centrum naszego życia rodzinnego.

Leokadia i Wiesław Grzelakowie