XL Kongregacja Ruchu Światło-Życie

Odczucia uczestników zebrane chwilę po zakończeniu
XL Kongregacji Ruchu Światło-Życie
Jasna Góra 20-23 lutego 2015 r.

Doświadczyłam żywej wspólnoty wspólnie wołającej o moc Ducha Świętego.

Nabrałam sił do dalszej posługi.

Strasznie wielka ilość Bożej radości zgromadzona w jednym miejscu, która uskrzydla i mobilizuje do służby.

Wznosząc tę modlitwę do Ciebie Panie jak dym kadzidła czuję, że unoszę się nad ziemią!

Pierwszym moim odczuciem po Kongregacji jest radość z otwierania się Ruchu na widoczne działanie Ducha Świętego, co dla mnie osobiście jest dowodem na jedność Kościoła, którym bez względu na jego różnorodność włada ten sam Duch.

Musimy się cały czas mierzyć z pustynią tego świata, która jest niebezpieczna a Duch Święty jest tym, który nas w tej walce osłania i prowadzi.

Pytania do osobistej refleksji:
- W jakim stopniu ja żyję pod natchnieniem Ducha Świętego?
- Czy zgiełk jaki mnie otacza nie zagłusza Jego działania na co dzień?
- Czy daję się tak uporządkować wewnętrznie, żeby dać się prowadzić Duchowi Świętemu, a może to ja idę przodem i ciągle proszę o pomoc?

Zebrał: Tadeusz Kobylarz