Zobowiązania Domowego Kościoła

  • Codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania)
  • Regularne spotkanie ze słowem Bożym
  • Codzienna modlitwa małżeńska
  • Codzienna modlitwa rodzinna
  • Comiesięczny dialog małżeński
  • Reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną)
  • Uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych

 

Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze do duchowości małżeńskiej. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do świętości (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).