Diakonia Liturgiczna

Kto podejmuje diakonię liturgiczną?

W szerokim znaczeniu diakonię taką podejmują wszyscy, gdyż każdy ma swój wkład w celebrację liturgiczną. W węższym znaczeniu służba taka polega na pomocy innym odkryć ich miejsce w Liturgii i pomóc je dobrze wypełnić. Dokładniej rzecz biorąc diakonię liturgiczna stanowią ci, którzy odkrywając drogi łączące funkcje liturgiczne z całym życiem i pracą zawodową pomagają innym je odkryć. Są to również ci, którzy dobrze poznali przepisy liturgiczne dotyczące różnych celebracji i troszczą się o ich przestrzeganie i rozumienie. (Zob. Diakonia Liturgiczna, ks. Stanisław Szczepaniec w: Diakonie w Ruchu Światło-Życie. Pomoce dla animatorów, z. 2, s. 79-90, Kraków 1999).

Moderator: Ks. dr Wojciech Torchalski

Odpowiedzialny świecki:

Joanna i Piotr Jędrasiak

Odpowiedzialni za prace Diakoni Liturgicznej w Domowym Kościele:

Anna i Jacek Grych tel.:(34) 3651109, e-mail: grych@interia.pl