Diakonia Życia

Dokumenty Papieskie warte przeczytania:

 • Encyklika Pawła VI: Humanae Vitae
 • Adhortacja Apostolska Jana Pawła II: Familiaris Consortio
 • Encyklika Jana Pawła II: Evangelium Vitae

 

Strona internetowa Centralnej Diakonii Życia Ruchu Światło-Życie

Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki powołał do istnienia Diakonię Życia w 1981 roku.

Formacja i przygotowanie do posługi

 • comiesięczne spotkania formacyjno-szkoleniowe
 • uczestniczenie w życiu Ruchu Światło-Życie w diecezji (praca w grupie formacyjnej; małżonkowie w kręgach Domowego Kościoła)
 • OJDŻ – Oaza Jedności Diakonii Życia – corocznie trzydniowe rekolekcje formacyjne dla członków DŻ (zawsze w pierwszym tygodniu lutego)
 • W planach organizowanie regularnych, profesjonalnych kursów dla prelegentów

 

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia

 • corocznie ośmiodniowe rekolekcje połączone ze szkoleniem
 • zawsze w pierwszej dekadzie sierpnia
 • co roku w innym rejonie Polski
 • zapraszamy
  młodzież – po ukończeniu formacji podstawowej
  małżeństwa – przynajmniej po oazie rodzin I st. (zapewniamy opiekę nad dziećmi)

 

Tematy podejmowane na ORDŻ

 • godność człowieka
 • kobiecość – męskość
 • dar spotkania
 • miłość oblubieńcza
 • powołanie do czystości na każdym etapie życia
 • planowanie rodziny
 • zagrożenia życia
 • posługa życiu

 

Posługa na rzecz życia

 • liczne prelekcje w różnych środowiskach (zwłaszcza w Ruchu Światło-Życie)
 • propagowanie dzieła Duchowej Adopcji oraz Klubu Przyjaciół Życia Ludzkiego
 • udział w organizowaniu międzynarodowych kongresów (O godność macierzyństwaO godność ojcostwaO godność dziecka…)
 • prowadzenie i praca w licznych poradniach życia rodzinnego
 • nauczanie naturalnego planowania rodziny
 • nauczanie na kursach przedmałżeńskich
 • prowadzenie indywidualnych kursów przedmałżeńskich
 • praca w telefonie zaufania
 • praca w ośrodkach adopcyjnych
 • posługa w Domach Samotnej Matki
 • praca redakcyjna w dziedzinie służby życiu
 • udział w audycjach radiowych i telewizyjnych dotyczących posługi życiu
 • nauczanie w szkołach przygotowania do życia w rodzinie
 • organizowanie Oaz Modlitwy o tematyce pro-life
 • organizowanie Dni Świętości Życia
 • zaangażowanie w życie społeczne i polityczne
 • rozprowadzanie materiałów pro-life