Diakonia Ewangelizacji

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu! 

Miło nam – już oficjalnie – poinformować, że nowymi odpowiedzialnymi za Diecezjalną Diakonię Ewangelizacji zostali ks. Krzysztof Gryz oraz Arkadiusz Szymczyk. Otoczmy ich swoją gorącą modlitwą! 

Wkrótce zakładka diakoni będzie aktualizowana, prosimy o cierpliwość. 

Z modlitwą odpowiedzialni, 
ks. Krzysztof Gryz 
Arkadiusz Szymczyk

„Jasna świadomość, że celem pierwszej ewangelizacji jest doprowadzenie do osobistego przyjęcia Chrystusa 
jako swojego Pana i Zbawiciela, stanowi źródło i fundament calego życia chrześcijańskiego i jest szczegolnym darem 
otrzymanym przez Ruch. Czyni z niego ruch ewangelizacyjny, czyli skoncentrowany na zadaniu prowadzenia ludzi do 
wiary pojętej jako osobowe spotkanie z Chrystusem. Powyższa świadomość prowadzi z kolei do odkrycia, że 
wielu nawet praktykujących chrześcijan i katolików wymaga ewangelizacji, albowiem brak im jeszcze 
fundamentu osobistego kontaktu z Chrystusem. Stwierdzenie tego stanowi rewelacyjną nowość przyniesioną przez adhortację Pawła VI „Evangelii nuntiandi”. 
Uznanie absolutnego priorytetu tego zadania prowadzi do rewizji odnowy całego stylu tzw. duszpasterstwa, co stanowi pilne 
zadanie podjęte świadomie przez Ruch, jako szczególny charyzmat.

ks. Franciszek Blachnicki, „List z Boliwii”

 

Diakonia ewangelizacji jest jedną z diakonii specjalistycznych Ruchu. Jej działalność skierowana jest zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz. Na zewnątrz, ponieważ jej celem jest pełnienie posługi na rzecz Kościoła i świata. Do wewnątrz, gdyż podobnie jak inne diakonie specjalistyczne, diakonia ewangelizacji ma angażować cały Ruch, otwierać jego wspólnoty i członków na swoją dziedzinę, formować w tej sferze.

 

W praktyce działalność Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji polega na czynieniu uczniów przez: 
– organizowanie akcji ewangelizacyjnych (głoszenie kerygmatu i mówienie świadectw np. podczas ewangelizacji ulicznych, szkolnych, parafialnych; głoszenie Dobrej Nowiny przez taniec, pantomimę, muzykę, multimedia, etc…); 
– szkolenie warsztatu ewangelizatora (jak powiedziec świadectwo? jak głosić Jezusa innym?); 
– organizowanie Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji (ORAE) dla wszystkich członków Ruchu; 
– organizowanie szkoleń specjalistycznych
– ścisłą współpracę z diakonią modlitwy i diakonią wyzwolenia
– ekumeniczne korzystanie z doświadczeń innych ruchów o charakterze ewangelizacyjnym.

 

Na szczeblu rejonowym diakonia ewangelizacji powinna: 
– koordynować działania ewangelizacyjne na terenie rejonu; 
– szkolić grupy ewangelizacyjne; 
– organizować warsztaty (np. muzyczne, pantomimy…) 
– prowadzić ewangelizacje parafialne

Ideałem, do którego dążymy w Ruchu, jest powstanie wspólnot diakonii ewangelizacji na szczeblu parafialnym.