Spotkanie Referatu Duszpasterstwa Młodzieżowego i Akademickiego w DOMu Ruchu Światło – Życie


W czwartek, 25 stycznia br., odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli wspólnot młodzieżowych, działających w archidiecezji częstochowskiej, które w roku 2018 pragną zrealizować wspólny projekt ewangelizacji młodych o nazwie „Kana Młodych”. Celem programu jest pomoc wszystkim parafiom w archidiecezji w uformowaniu przynajmniej dwóch młodych ludzi, gotowych do poprowadzenia wspólnoty młodzieżowej w parafii. Program obejmuje pięć spotkań w regionach duszpasterskich: Częstochowa, Radomsko, Wieluń i Zawiercie. Tematyka tych spotkań obejmuje formację kerygmatyczną oraz warsztaty w zakresie budowania i prowadzenia wspólnot kościelnych. Podsumowaniem ma być spotkanie ewangelizacyjne w Częstochowie, w wigilię uroczystości Chrystusa Króla. Będzie to też okazja do przełożenia na grunt diecezji refleksji synodu biskupów na temat młodzieży i powołań.

W najbliższym czasie program zostanie zaprezentowany księżom dziekanom i rozesłany do parafii archidiecezji. Do 15 marca każda parafia ma wytypować do udziału w programie minimum dwie młode osoby. Istotą tej propozycji duszpasterskiej jest wspólne działanie ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych i ukierunkowanie ich na ożywienie duszpasterstwa młodzieży w parafiach. W skład zespołu organizacyjnego weszli księża moderatorzy i asystenci diecezjalni i regionalni Ruchu „Światło- Życie”, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Liturgicznej Służby Ołtarza, Szkoły Nowej Ewangelizacji, Duszpasterstwa Akademickiego, Przymierza Rodzin „Mamre”. Bieżące informacje o programie i inicjatywach duszpasterstwa młodych będzie można znaleźć na stronie: www.kanamlodych.pl

Info i foto: Kana  Młodych