55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania


Jak każdego roku, w Niedzielę Dobrego Pasterza Kościół katolicki szczególnie modli się o liczne powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. 

„Pan nadal dziś powołuje do pójścia za Nim. Nie wolno nam czekać, aż będziemy doskonali, żeby odpowiedzieć naszym wielkodusznym „oto jestem”, ani też przerażać się naszymi ograniczeniami i grzechami, ale musimy przyjąć z otwartym sercem głos Pana. Usłyszeć Go, rozpoznać naszą osobistą misję w Kościele i w świecie, i wreszcie żyć nią w tym dzisiaj, które daje nam Bóg” – pisze Ojciec Święty Franciszek w swoim orędziu na 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. 

Poniżej znajduje się link do całego tekstu papieskiego orędzia. http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/vocations/documents/papa-francesco_20171203_55-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html

polecam też filmy powołaniowe: