Adwentowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – Życie Rejon Wieluński

Adwentowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – Życie

parafia Św. Jakuba Apostola w Krzepicach  , 09.12.2018 r. (niedziela) godzina -12.00

  • WZRASTANIE – DZIEŁO BOGA I CZŁOWIEKA

12.00 – Eucharystia

13.00 – Agapa – coś ciepłego dla każdego – zawiązanie wspólnoty

14.00 – Modlitwa – Konferencja – Namiot Spotkania  Łk 5, 4-11 (obfity połów)

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.15 – Spotkania w grupach

16.00 – Podsumowanie spotkań w grupach i świadectwa

16.30 – Zakończenie Dnia wspólnoty

Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii

parafia Nawiedzenia NMP (kolegiata) w Wieluniu, 08.12.2018 r. (sobota)

  • Temat: ANIMATOR – CZŁOWIEK, KTÓRY WZRASTA

17.30 – Namiot Spotkania

18.00 – Eucharystia

19.00  – Modlitwa – Katecheza – sprawy bieżące

Namiot Spotkania proponujemy oprzeć na fragmentach adhortacji Apostolskiej papieża Jana Pawła II.

Pastores dabo vobis, p. 72: (…) Jezus Chrystus, który żył jako człowiek wśród ludzi i razem z nimi, jest najwyższym, najprawdziwszym i najdoskonalszym urzeczywistnieniem człowieczeństwa: widzimy Go, gdy uczestniczy w weselu w Kanie, odwiedza rodzinę przyjaciół, wzrusza się losem zgłodniałego tłumu, który za Nim idzie, przywraca rodzicom uzdrowione i wskrzeszone dzieci, płacze nad śmiercią Łazarza…

Pastores dabo vobis, p. 44: (…) Dojrzałość ludzka, a zwłaszcza uczuciowa, wymaga autentycznej i solidnej formacji do wolności, która polega na konsekwentnym i szczerym posłuszeństwie wobec „prawdy” własnego istnienia, wobec „sensu” własnego życia, czyli wobec „bezinteresownego daru z siebie samego” jako drogi i najważniejszej treści prawdziwej samorealizacji. W ten sposób pojęta wolność domaga się, by człowiek rzeczywiście panował nad sobą, by był zdecydowany zwalczać i przezwyciężać różne formy egoizmu oraz indywidualizmu, które są zagrożeniem dla każdego, by umiał otwierać się na innych, ofiarnie oddawać się i służyć bliźnim. Jest to ważne ze względu na odpowiedź, jakiej należy udzielić na powołanie, zwłaszcza kapłańskie, i na konieczność dochowania mu wierności, a także zobowiązaniom z nim połączonym, również w chwilach trudnych.(…)

Jak wygląda moja formacja ludzka? Na ile widzę jej potrzebę – w swoim życiu i w życiu uczestników?