Apel moderatora diecezjalnego


Drodzy odpowiedzialni za Ruch Światło – Życie w Archidiecezji Częstochowskiej

W łączności z moderatorami diecezjalnymi Ruchu Światło – Życie w całej naszej ojczyźnie, którzy wczoraj odbyli spotkanie w formie online przekazuje apel następującej treści:

W obliczu wydarzeń, których jesteśmy świadkami, także w odpowiedzi na apel Moderatora Generalnego Ruchu Światło – Życie –  ks. Marka Sędka zapraszam wszystkich odpowiedzialnych oraz animatorów i uczestników Ruchu Światło – Życie, w tym także uczestników Domowego Kościoła do podjęcia modlitwy i postu w następujących intencjach:

  • o poszanowanie prawa do życia każdego człowieka na każdym etapie jego rozwoju
  • o jedność i zgodę w naszej ojczyźnie, w duchu słów św. Pawła „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” Rz 12, 21
  • o nawrócenie tych, którzy w tych dniach dopuścili się aktów agresji i profanacji świątyń i innych miejsc świętych
  • o wyrzeczenie się agresji fizycznej i słownej po obu stronach sporu toczącego się w naszej ojczyźnie
  • o pełne zrozumienie i przyjęcie Prawa Bożego i nauczania Kościoła odnośnie życia ludzkiego przez animatorów i uczestników Ruchu Światło – Życie w naszej archidiecezji. 
Forma modlitwy i postu będzie następująca: 
Zapraszam szczególnie moderatorów Ruchu o podjęcie modlitwy w tych intencjach, pojmowanej jako uczynek miłosierdzia względem duszy oraz postu a chorych o ofiarowanie swojego cierpienia i w miarę możliwości innych form modlitwy i wyrzeczenia w najbliższą sobotę (31 października)
Wszystkich odpowiedzialnych, animatorów i uczestników Ruchu w tym także Domowego Kościoła zapraszam do podjęcia modlitwy, postu i jałmużny w wyżej wymienionych intencjach w piątek (20 listopada br.). 
Proszę także o częstą modlitwę we wspólnotach oraz indywidualną w niniejszych intencjach. 
Pamiętajmy także w modlitwie o osobach chorych i przebywających na kwarantannie. 
Z wyrazami jedności