O diakonii

 

„Światłość Chrystusa musi być głoszona, musi dotrzeć do wszystkich ludzi, żeby wszyscy zaczęli chodzić w tym świetle, żeby przez Ewangelię światło padło na życie ludzi, żeby zrozumieli sens swojego życia, żeby umieli je przeżywać w nadziei, która rodzi pokój i głęboką radość.”

ks. Franciszek Blachnicki

Ponieważ jedną z zasad pełnienia diakonii jest kolegialność, zadanie Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji pełnimy we wspólnocie. 

Po pierwsze: jedność, jedność, jedność… jest naszym wyzwaniem! 
Dlatego członkami diakonii są ludzie różnego wieku i stanu: małżeństwa, dorośli, młodzież… 

Po drugie: formacja, formacja, formacja… nie jest dla nas straszna! Poza tym, wszyscy jej potrzebujemy. Dlatego gromadzimy się raz w miesiącu na spotkaniu formacyjnym. Dzielimy się Słowem i życiem oraz szkolimy warsztat ewangelizatora. 

Po trzecie: ewangelizacja, ewangelizacja, ewangelizacja… jest naszą misją! 
Wsłuchując się w głos Pana pragniemy w bieżącym roku formacyjnym 2013/2014 podjąć się m.in: 

– prowadzenia comiesięcznych wieczorów uwielbienia połączonych z ewangelizacją kandydatów do bierzmowania, 
– organizacji Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji Io dla wszystkich uczestników Ruchu (przynajmniej po Io ONŻ), którzy pragną, aby Duch Święty rozpalił w nich charyzmat ewangelizacji, 
– aktywnego włączania się w inicjatywy proponowane przez diecezjalny zespół ds. Nowej Ewangelizacji, we współpracy z innymi ruchami i stowarzyszeniami. 

Po czwarte: modlitwa, modlitwa, modlitwa… jest nasza siłą! Dlatego każdego dnia wchodzimy do Namiotu Spotkania (rozmowa z Jezusem) zgodnie z charyzmatem Ruchu Światło-Życie. Łączy nas także codzienna modlitwa słowami: 

Ojcze nasz… 
Zdrowaś Maryjo… 

Co mi daje Diakonia Ewangelizacji?

 

„Diakonia Ewangelizacji daje mi wsparcie modlitwy, słowa, obecności i konkretnej pomocy życzliwych ludzi, którzy co dzień próbują być lepszymi chrześcijanami w swoich mniej i bardziej odległych miejscach zamieszkania, na studiach, relacjach z innymi.” 
Bartek Z. 

„Dzięki Diakonii Ewangelizacji polepszyła się moja osobista relacja z Jezusem, mam pokój w sercu. Jest to dla mnie miejsce, gdzie mogę tę radość wyrazić poprzez niesienie jej dalej innym ludziom!” 
Ania Z. 

„Diakonia Ewangelizacji daje mi radość spowodowaną głoszeniem Pana Jezusa innym ludziom oraz przełamuje mój lęk przed wychodzeniem do drugiego człowieka.” 
Estera 

„Diakonia Ewangelizacji jest dla mnie urzeczywistnieniem historii o Małym Księciu i Lisie. Najpierw przygotowania i czekanie, a potem ubogacony wracam na skrzydłach do codzienności.” 
ks. Rafał 

„W Diakonii Ewangelizacji doświadczam chrześcijańskiej wspólnoty, która pomaga mi żyć w Duchu Świętym i ewangelizować każdego dnia.” 
Sabina 

„Diakonia Ewangelizacji jest dla mnie miejscem, w którym mogę w pełni wykorzystywać złożone we mnie talenty i charyzmaty.” 
Olga 

„Obecność w Diakonii Ewangelizacji daje mi pewność, że Jezus jest moim przyjacielem i radość dzielenia się prawdą o Bożej Miłości z innymi. Ponadto służba w Diakonii razem z żoną pomaga mi ewangelizować siebie, swoje małżeństwo oraz swoją rodzinę” 
Michał i Ania 

A TO WSZYSTKO DLATEGO, ŻE…

Świadectwo słowa i życia jest nakazem Pana, który chce, aby światłość nasza świeciła przed ludźmi i dlatego obiecał nam moc Ducha Świętego, abyśmy mogli stać się jego świadkami; ufając tej mocy i modląc się o nią chcę przy każdej okazji wyznawać Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. 

VIII Drogowskaz Nowego Człowieka.