Kilka przypomnień, myśli i zachęt do Ruchu Światło – Życie w naszej archidiecezji


Za kilkanaście godzin rozpoczniemy czas Wielkiego Postu. W związku z tym kilka przypomnień, myśli i zachęt do Ruchu Światło – Życie w naszej archidiecezji.

1. Wstępowanie na Świętą Górę Paschy

Doroczny obchód Wielkiego Postu jest czasem stosownym, w którym wstępujemy na świętą górę Paschy. Czas wielkopostny mający podwójny charakter (chrzcielny i pokutny) przygotowuje katechumenów i wiernych do obchodzenia paschalnego misterium. Katechumeni przez „wybranie” (electio) i przez skrutinia i katechezę, są doprowadzani do sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia; wierni zaś gorliwiej słuchają Słowa Bożego i trwają na modlitwie, przez pokutę przygotowują się do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych (List Okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych Paschalis Solemnitatis 6).

Zachęcam by w tym czasie na nowo odczytać, może w krótkich fragmentach każdego dnia, List Okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych Paschalis Solemnitatis.

Link do całego listu: https://www.liturgia.pl/Paschalis-sollemnitatis-List-okolny-o-przygotowaniu-i-obchodzeniu-swiat-paschalnych/

2. Pomoc w przeżywaniu Wielkiego Postu

Pomocą do jeszcze głębszego przeżywania Liturgii Wielkiego Postu a także lepszego przygotowania do Świętego Triduum Paschalnego będzie też osobista praca z notatnikiem „Zawieram z Wami Przymierze”, nie tylko dla osób bezpośrednio po Oazie Nowego Życia II stopnia, ale również dla osób, które przypływały ONŻ 2 już dawno temu.

Notatnik ten jest dostępny w diakonii Słowa w DOMu Ruchu Światło – Życie w Częstochowie. Można go też zamówić na stronie wydawnictwa. Link do strony: https://wydawnictwo-oaza.pl/pl/o/zawieram-z-wami-przymierze-530.html

3. Wspólnotowa Liturgia Godzin

Zachęcam też by w tym czasie gromadzić się na wspólnej modlitwie Liturgią Godzin.

Od kilku lat można zauważyć, że w celebrowaniu wspólnym tej liturgii godzin coraz częściej zawstydzają nas przedstawiciele innych wspólnot.

4. Triduum Paschalne w formie rekolekcyjnej

Planujemy w tym roku przeprowadzić Triduum Paschalne w formie rekolekcji. Proszę by już teraz zgłaszać swoją gotowość. Są to rekolekcje skierowane do osób, które uczestniczyły w Oazie Nowego Życia II stopnia lub Oazie Rodzin I stopnia. Zapisy na te rekolekcje rozpoczną się już w najbliższą I Niedzielę Wielkiego Postu.

ks. Adam Polak – moderator diecezjalny Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Częstochowskiej