Paschalny Dzień Wspólnoty – Rejon Częstochowski


Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii

Data: 14.04.2018 r. (sobota)

Miejsce: DOM Ruchu Światło-Życie ul. Dobrzynska 112/114, Częstochowa

Plan:
10.30 – Zawiązanie wspólnoty
10.45 – Konferencja i dzielenie się Słowem Bożym
11.45 – Namiot Spotkania
12.00 – Eucharystia
13.00 – Agapa

 

Zachęcamy, aby wszyscy uczestnicy DWAiD rozważyli wcześniej w Namiocie Spotkania Ef 4,1-16 (zachowanie jedności, rozmaitość darów Chrystusowych w jednym Ciele).

Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – Życie

Data: 15.04.2018 r. (niedziela)

Miejsce: Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Bohaterów Katynia 40/42, Częstochowa

Plan:
10.00 – Zawiązanie wspólnoty
10.15 – Konferencja i spotkania w grupach
11.30 – Namiot Spotkania
12.00 – Eucharystia
13.00 – Agapa