Paschalny Dzień Wspólnoty Rejonu Wieluńskiego – 15.05.2022 Kolegiata Wieluń


Okres Wielkanocny to czas radości, dlatego dobrze jest się spotkać we wspólnocie i ucieszyć sobą. Ostatni z tegorocznych Dni Wspólnoty pozwoli zatrzymać się przy zagadnieniu solidarności, nie tylko w znaczeniu ogólnym, ale również w wymiarze naszego zaangażowania.

10.00 –Zawiązanie wspólnoty

10.15 – Godzina Jedności i odpowiedzialności

11.30 – Namiot Spotkania (Dz 20,28-36)

12.00 – Eucharystia

13.00 – Agapa

 

 

 

Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii w dniu 14.05. jest odwołany.

Jest to motywowane  pielgrzymką Domowego Kościoła do Kalisza.