Triduum Paschalne w formie rekolekcyjnej


Zapraszamy na Triduum Paschalne w formie rekolekcji z możliwością udziału całych rodzin.

W czasie katechez dla dorosłych, dzieci przeżywają te same treści na swoim poziomie wiekowym. Przeżycie Triduum Paschalnego we wspólnocie rekolekcyjnej jest jednym z elementów formacji naszego Ruchu. Zapraszamy młodzież po II stopniu Oazy Nowego Życia, oraz rodziny po I stopniu Oazy Rodzin.

rozpoczęcie: 28.03.2023 – Wielki Czwartek – przyjazd w godzinach przedpołudniowych

Zakończenie: 31.03.2023 – Niedziela Wielkanocna – koniec ok. godziny 15:30

Miejsce: DOM Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Częstochowskiej ul. Dobrzyńska 112/114

Koszt: dobrowolna ofiara (realny koszt: 270 zł – osoba dorosła; 210 zł – osoby 13-19 lat; 130 zł – dzieci 3-12 lat; 0 zł – trzecie i kolejne dziecko).

Zgłoszenia najpóźniej do 24 marca przez formularz zgłoszeniowy:

https://forms.gle/LQC8HESyQDH8WPX79

Prosimy aby rodziny zgłaszały się jednym formularzem.

Informacje u moderatora rekolekcji – ks. Adama Polaka 662 999 834 lub u odpowiedzialnych pod numerem 723 244 349.

Formą zapisu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100 złotych na konto:

Archidiecezja Częstochowska

al. NMP 54 Częstochowa

mBank

02 1140 2017 0000 4602 0357 8457

W tytule: Imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz dopisek – zaliczka za Triduum Paschalne.

KILKA SŁÓW NA WIELKI POST:

Za kilkadziesiąt godzin rozpoczniemy czas Wielkiego Postu. W związku z tym kilka przypomnień, myśli i zachęt do Ruchu Światło – Życie w naszej archidiecezji.

1. Wstępowanie na Świętą Górę Paschy

Doroczny obchód Wielkiego Postu jest czasem stosownym, w którym wstępujemy na świętą górę Paschy. Czas wielkopostny mający podwójny charakter (chrzcielny i pokutny) przygotowuje katechumenów i wiernych do obchodzenia paschalnego misterium. Katechumeni przez „wybranie” (electio) i przez skrutinia i katechezę, są doprowadzani do sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia; wierni zaś gorliwiej słuchają Słowa Bożego i trwają na modlitwie, przez pokutę przygotowują się do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych (List Okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych Paschalis Solemnitatis 6).

Zachęcam by w tym czasie na nowo odczytać, może w krótkich fragmentach każdego dnia, List Okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych Paschalis Solemnitatis.

Link do całego listu: https://www.liturgia.pl/Paschalis-sollemnitatis-List-okolny-o-przygotowaniu-i-obchodzeniu-swiat-paschalnych/

2. Pomoc w przeżywaniu Wielkiego Postu

Pomocą do jeszcze głębszego przeżywania Liturgii Wielkiego Postu a także lepszego przygotowania do Świętego Triduum Paschalnego będzie też osobista praca z notatnikiem

„Zawieram z Wami Przymierze”, nie tylko dla osób bezpośrednio po Oazie Nowego Życia II stopnia, ale również dla osób, które przypływały ONŻ 2 już dawno temu.

Notatnik ten jest dostępny w diakonii Słowa w DOMu Ruchu Światło – Życie w Częstochowie.

Można go też zamówić na stronie wydawnictwa. Link do strony: https://wydawnictwo-oaza.pl/pl/o/zawieram-z-wami-przymierze-530.html

3. Wspólnotowa Liturgia Godzin

Zachęcam też by w tym czasie gromadzić się na wspólnej modlitwie Liturgią Godzin.

Od kilku lat można zauważyć, że w celebrowaniu wspólnym tej liturgii godzin coraz częściej zawstydzają nas przedstawiciele innych wspólnot. Zapraszam również w niektóre dni na wspólną celebracje jutrzni czy nieszporów do DOMu Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Częstochowskiej (ul. Dobrzyńska 112/114). Terminy z godzinami będą podawane na bieżąco na stronie fb i instagramie RŚŻ Acz.