Wielkopostny Dzień Wspólnoty – Rejon Wieluński-13.03.2022 (Niedziela) – Krzepice parafia św. Jakuba Apostoła


Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty – Krzepice

Podczas Wielkopostnego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie chcemy skupić naszą uwagę na Krzyżu Chrystusa, dlatego zamiast katechezy proponujemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Wielowymiarowy aspekt krzyża będziemy odkrywać w czasie spotkania w grupach na podstawie fragmentów Pisma Świętego i tekstów księdza Blachnickiego. Zastanowimy się również nad sensem naszych krzyży rozumianych jako trudności i cierpienie oraz ich wartością i znaczeniem, jakie nadaje życiodajna śmierć Jezusa.

14.30 Modlitwa, zawiązanie wspólnoty, ogłoszenia
14.45 Droga Krzyżowa
15.45 Agapa (przerwa kawowa)
16.30 Spotkanie w grupach:
17.30 Namiot spotkania: Iz 49 1-6
17.45 Gorzkie Żale – Kościół
18.00 Msza Święta

Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii (KOLEGIATA Wieluń)  12.03.

Dzień wspólnoty animatorów i diakonii stawia nas wobec zagadnienia odwagi wiary. Gotowość do radykalnego opowiedzenia się za Jezusem wymaga nieraz zgodzenia się na przyjęcie krzyża w różnych jego wymiarach: wewnętrznych zmagań i zewnętrznych trudności. Świadectwo Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego ukazuje wartość takiej postawy i jest inspiracją także dla nas.
Namiot Spotkania: 1Kor 1,17-25; 2,1-5
16.00 - Spotkanie
18.00 - Msza Święta