Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło Życie – Rejon Radomszczańskim


Zapraszamy na Wielkopostny Dzień Wspólnoty w rejonie radomszczańskim.

Temat:  Oddanie się Niepokalanej

Miejsce: parafia św. Rocha w Radomsku przy ulicy św. Rocha 234 w Radomsku

Termin: 04/03/2018

Rozpoczęcie: o godz. 14.00