Diakonia Wyzwolenia / KWC

Diakonia Wyzwolenia służy wszelkim akcjom i pracom podejmowanym przez Ruch w celu wyzwolenia człowieka z wszelkiej niewoli wewnętrznej, szczególnie zaś prowadzi dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Diakonia Wyzwolenia mówi o Jezusie oraz o wolności, jaką On nas obdarza! Więcej informacji na temat podejmowanych przez Diakonię dzieł przeczytać można na stronie Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Częstochowskiej.