Diakonia Ewangelizacji

Diakonia Ewangelizacji zajmuje się przeprowadzaniem, wspieraniem, promowaniem i koordynowaniem inicjatyw ewangelizacyjnych. Więcej na ten temat przeczytać można i uzyskać kontakt na stronie Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Częstochowskiej.

Diakonia Ewangelizacji służy dziełu ewangelizacji, która ma doprowadzić ludzi do podstawowej jedności wiary przez przyjęcie w jednym Duchu jednego Zbawiciela i Pana.