Diakonia Liturgiczna

Diakonia Liturgii stanowi „zaplecze” dla formacji liturgicznej i realizacji odnowy liturgii, w której Ruch – zgodnie z Konstytucją o liturgii – widzi „źródło i szczyt” życia Kościoła.

Diakonia Liturgiczna zgodnie ze słowami czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego „stoi w służbie liturgii i w ogóle formacji liturgicznej wiernych”. Więcej na ten temat przeczytać można na stronie Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Częstochowskiej.

Członkowie Ruchu Domowego Kościoła w trosce o pogłębianie formacji liturgicznej są również zaangażowani w grupę formacji liturgicznej Dobro Liturgii.