Diakonia Modlitwy

Diakonia Modlitwy służy ożywianiu i podtrzymywaniu w Ruchu ducha i form modlitwy (drugiego obok oaz rekolekcyjnych środka ożywiania i działania Ruchu), głównie przez organizowanie oaz modlitwy. Zajmuje się również tzw. charyzmatycznymi ruchami modlitewnymi.

Diakonia Modlitwy, zgodnie ze słowami czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego „innych prowadzi do modlitwy i sama się modli”. Więcej na ten temat przeczytać można i uzyskać kontakt na stronie Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Częstochowskiej.