Rozesłanie na OŻK 2019


Drodzy animatorzy!

Od Zesłania Ducha Świętego rozpoczynamy Oazę Żywego Kościoła 2019. Aby to rzeczywiście była Oaza Żywego Kościoła potrzebujemy Ożywiciela. Trzeba nam wołać o Ożywiciela, którym jest Duch Święty – to On może sprawić, że będzie w nas życie, którym będziemy się dzielić z uczestnikami wakacyjnych oaz.

Szczególnym momentem wołania o Ducha Świętego będzie posłanie na Oazę Żywego Kościoła 2019.

Rozesłanie będzie miało miejsce w niedzielę 16 czerwca o godz. 17.00 w kościele św. Brata Alberta w Częstochowie (ul. Narcyzowa)

Będzie ono poprzedzone szkoleniem dla animatorów, które odbędzie się w salce pod kościołem od godz. 13.30. Szkolenie będzie dotyczyło realizacji tematu roku oraz wielu innych bardzo praktycznych kwestii przydatnych podczas letnich oaz. Proszę, by wzięli w nim udział, w miarę możliwości, wszyscy animatorzy posługujący w czasie tegorocznych wakacji zarówno na Oazach Dzieci Bożych, Oazach Nowej Drogi, jak i Oazach Nowego Życia, a także Oazach Rodzin.

Zakończenie warsztatów około godziny 16:30, po których będzie czas na przygotowanie się do Eucharystii.

Pozdrawiam

Ks. Adam Polak – moderator diecezjalny