Diecezjalny Dzień Skupienia Animatora


18 września odbył się Diecezjalny Dzień Skupienia Animatora, którego tematem była Komunikacja. Rozpoczął się on modlitwą brewiarzową. Szczytem była Eucharystia, która zakończyła się rozesłaniem par rejonowych i animatorskich do ich posług.