PODSUMOWANIE PRACY ROCZNEJ DOMOWEGO KOŚCIOŁA


W Częstochowie w dniach od 9 do 11 września odbyło się podsumowanie pracy rocznej DK. Tematem przewodnim był jubileusz pięćdziesięciolecia Domowego Kościoła. W tematykę jubileuszu wprowadził nas w swojej konferencji ks. Sławomir Rachwalski. Moderator Krajowy DK ks. Damian Kwiatkowski przedstawił analizę ankiety,  w której pary diecezjalne odpowiadały na pytanie, jakie zmiany są widoczne w funkcjonowaniu wspólnoty oraz co jest ważne, a co trudne w posłudze. Maria Różycka z sekretariatu DK przedstawiła podsumowanie rekolekcji. Jak zwykle centralnym punktem była wspólnota z Chrystusem, która miała swój szczyt podczas Eucharystii. W sobotę Mszy świętej przewodniczył bp Andrzej Przybylski, który posyłał nowe pary na drogę ich posługi.

Pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy oddali swoje serce i czas dla zorganizowania tego spotkania.