modlitwa żon za mężów


W każdy drugi wtorek miesiąca w Domu RŚ-Ż przy ulicy Dobrzyńskiej trwa modlitwa żon za mężów. Panu Bogu ukrytemu w Najświętszym Sakramencie żony zawierzają swoich mężów, prosząc by byli świętymi w swoim powołaniu. Zapraszamy wszystkie kobiety, które trwają w sakramencie małżeństwa, do włączenia się w tę modlitwę. Spotkania odbędą się: 9 listopada, 14 grudnia, 11 stycznia, 8 lutego, 15 marca (wyjątkowo trzeci wtorek miesiąca), 12 kwietnia, 10 maja i 14 czerwca. Początek o godzinie 17:00.